Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 68

Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha Suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).