Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 6

dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Firaun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu