Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Dan apabila dibacakan (Al Qur'an itu) kepada mereka, mereka berkata: 'Kami beriman kepadanya; sesungguhnya; Al Qur'an itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan Kami, sesungguhnya Kami sebelumnya adalah orang-orang yang membenarkan (nya).