Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 51

Dan sesungguhnya telah Kami turunkan berturut-turut perkataan ini (Al Qur'an) kepada mereka agar mereka mendapat pelajaran.