Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi),