Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 42

Dan Kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini; dan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan (dari rahmat Allah).