Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 41

Dan Kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong.