Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 37

Musa menjawab: 'Tuhanku lebih mengetahui orang yang (patut) membawa petunjuk dari sisi-Nya dan siapa yang akan mendapat kesudahan (yang baik) di negeri akhirat. Sesungguhnya tidaklah akan mendapat kemenangan orang-orang yang lalim'.