Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku'.