Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

Maka tatkala Musa sampai ke (tempat) api itu, diserulah dia dari (arah) pinggir lembah yang diberkahi, dari sebatang pohon kayu, yaitu: 'Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam,