Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua wanita itu berjalan kemalu-maluan, ia berkata: 'Sesungguhnya bapakku memanggil kamu agar ia memberi balasan terhadap (kebaikan) mu memberi minum (ternak) kami'. Maka tatkala Musa mendatangi bapaknya (Syuaib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya). Syuaib berkata: 'Janganlah kamu takut. Kamu telah selamat dari orang-orang yang lalim itu'.