Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 22

Dan tatkala ia menghadap kejurusan negeri Madyan ia berdoa (lagi): 'Mudah-mudahan Tuhanku memimpinku ke jalan yang benar'.