Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

Ini adalah ayat-ayat Kitab (Al Qur'an) yang nyata (dari Allah).