Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Musa berkata: 'Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa'.