Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 14

Dan setelah Musa cukup umur dan sempurna akalnya, Kami berikan kepadanya hikmah (kenabian) dan pengetahuan. Dan demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.