Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 11

Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: 'Ikutilah dia' Maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya,