Al-Qashash

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa. Sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak Kami teguhkan hatinya, supaya ia termasuk orang-orang yang percaya (kepada janji Allah).