An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 93

Dan katakanlah: 'Segala puji bagi Allah, Dia akan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kebesaran-Nya, maka kamu akan mengetahuinya. Dan Tuhanmu tiada lalai dari apa yang kamu kerjakan'.