An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 92

Dan supaya aku membacakan Al Qur'an (kepada manusia). Maka barang siapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya ia hanyalah mendapat petunjuk untuk (kebaikan) dirinya, dan barang siapa yang sesat maka katakanlah: 'Sesungguhnya aku (ini) tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan'.