An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 90

Dan barang siapa yang membawa kejahatan, maka disungkurkanlah muka mereka ke dalam neraka. Tiadalah kamu dibalasi, melainkan (setimpal) dengan apa yang dahulu kamu kerjakan.