An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 89

Barang siapa yang membawa kebaikan, maka ia memperoleh (balasan) yang lebih baik daripadanya, sedang mereka itu adalah orang-orang yang aman tenteram dari kejutan yang dahsyat pada hari itu.