An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 80

Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar dan (tidak pula) menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan, apabila mereka telah berpaling membelakang.