An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 76

Sesungguhnya Al Qur'an ini menjelaskan kepada Bani Israel sebahagian besar dari (perkara-perkara) yang mereka berselisih tentangnya.