An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 75

Tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi, melainkan (terdapat) dalam kitab yang nyata (Lohmahfuz).