An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 74

Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar mengetahui apa yang disembunyikan hati mereka dan apa yang mereka nyatakan.