An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 73

Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai karunia yang besar (yang diberikan-Nya) kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri (nya).