An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 72

Katakanlah: 'Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari (azab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu.