An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 71

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: 'Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar'.