An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 7

(Ingatlah) ketika Musa berkata kepada keluarganya: 'Sesungguhnya aku melihat api. Aku kelak akan membawa kepadamu kabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiang'.