An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 66

Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai (kesana) malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta daripadanya.