An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 57

Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).