An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 53

Dan telah Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka itu selalu bertakwa.