An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kelaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu (terdapat) pelajaran bagi kaum yang mengetahui.