An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 5

Mereka itulah orang-orang yang mendapat (di dunia) azab yang buruk dan mereka di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi.