An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 47

Mereka menjawab: 'Kami mendapat nasib yang malang, disebabkan kamu dan orang-orang yang besertamu'. Saleh berkata: 'Nasibmu ada pada sisi Allah, (bukan kami yang menjadi sebab), tetapi kamu kaum yang diuji'.