An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 46

Dia berkata: 'Hai kaumku mengapa kamu minta disegerakan keburukan sebelum (kamu minta) kebaikan? Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat'.