An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 45

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus kepada (kaum) Tsamud saudara mereka Saleh (yang berseru): 'Sembahlah Allah'. Tetapi tiba-tiba mereka (jadi) dua golongan yang bermusuhan.