An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

Berkata Sulaiman: 'Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri'.