An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Dia berkata: 'Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.