An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

Berkata ia (Balqis): 'Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia.