An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Allah, tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai Arasy yang besar'.