An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

agar mereka tidak menyembah Allah Yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan.