An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 23

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.