An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 2

untuk menjadi petunjuk dan berita gembira untuk orang-orang yang beriman,