An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).