An-Naml

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 1

Thaa Siin (Surat) ini adalah ayat-ayat Al Qur'an, dan (ayat-ayat) Kitab yang menjelaskan,