Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 97

'demi Allah: sungguh kita dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nyata,