Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 91

dan diperlihatkan dengan jelas neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat',