Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 90

dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,