Asy-Syu'araa'

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 89

kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,